نت تصنیف شب انتظار از داریوش رفیعی

نت تصنیف  شــب انــتـــظـار شب به گلستان تنها منتظرت بودم خواننده : داریوش رفیعی

نت تصنیف خزان از حسین علیزاده

نت تصنیف خـــــزان دستگاه شور اثر : استاد حسین علیزاده

کتاب الکترونیکی تنبور از دیرباز تا کنون

کتاب الکترونیکی تنبور از دیرباز تا کنون نگارش : سید خلیل عالی نژاد

اصول و مفاهیم مقدماتی ساز تنبور

به نام برترین هنرمندان ، استاد نوازنده موسیقی اسرار آمیز هستی آشنایی با اصول و مفاهیم مقدماتی ساز تنبور