نت تصنیف خزان از حسین علیزاده

نت تصنیف

خـــــزان

دستگاه شور

اثر : استاد حسین علیزاده

ادامه مطلب …

کتاب الکترونیکی تنبور از دیرباز تا کنون

کتاب الکترونیکی

تنبور از دیرباز تا کنون

نگارش : سید خلیل عالی نژاد

ادامه مطلب …

اصول و مفاهیم مقدماتی ساز تنبور

به نام برترین هنرمندان ، استاد نوازنده موسیقی اسرار آمیز هستی

۱۱۳۰۹۰۸۷۰۱

آشنایی با اصول و مفاهیم مقدماتی ساز تنبور

ادامه مطلب …