نت تصنیف اندک-اندک از شهرام ناظری

نت تصنیف زیبای

اندک اندک

خواننده : استاد شهرام ناظری

با همکاری : استاد جلال ذوالفنون

قابل اجرا با کلیه سازهای سنتی نظیر : 

سه تارتار تنبورسنتورنی و ….

ادامه مطلب …