نت تصنیف اندک-اندک از شهرام ناظری

نت تصنیف زیبای اندک اندک خواننده : استاد شهرام ناظری با همکاری : استاد جلال ذوالفنون قابل اجرا با کلیه سازهای سنتی نظیر :  سه تار – تار – تنبور – سنتور – نی و ….