نت THRILL IS GONE از B.B. King

نت – تبلچر – آکورد THE THRILL IS GONE B.B. KING تنظیم های مختلف در قالب ۸ فایل PDF برای گیتار – گیتار الکتریک – گیتار بیس (Acoustic Guitar) (Lead Guitar) (BASS Guitar)