نت THRILL IS GONE از B.B. King

نت – تبلچر – آکورد

THE THRILL IS GONE

B.B. KING

تنظیم های مختلف در قالب ۸ فایل PDF

برای

گیتار گیتار الکتریک گیتار بیس

(Acoustic Guitar) (Lead Guitar) (BASS Guitar)

ادامه مطلب …