نت تصنیف بهار دلکش استاد شجریان

نت تصنیف بهار دلکش رسید در مایه ابوعطا خواننده : استاد محمد رضا شجریان شاعر : ملک الشعرای بهار ویژه سازهای سنتی ( تار و سه تار و تنبور و … )