آکورد ترانه عزیزم احمدرضانبی زاده

آکورد ترانه خاطره انگیز عـــزیـــــــــزم خواننده و آهنگساز : احمدرضا نبی زاده

آکورد ترانه واسه من گل نفرست

آکورد ترانه خاطره انگیز واسه من گل نفرست خواننده و آهنگساز : احمدرضا نبی زاده