آموزش مجازی موسیقی

دوره های آموزش مجازی موسیقی قابل دسترس :

به تدریج بر تعداد دوره ها افزوده خواهد شد . تا پایان پاییز یازده دوره آموزش مجازی موسیقی

دیگر استارت خورده و برگزار خواهند شد.

ترم پـــــابـــیـــــز ۹۶

هم اکنون در دوره های رایگان ما شرکت کنید 

و

ظرف ۸ تا ۱۰ هفته نوازندگی ساز مورد علاقه تان را بیاموزید. 

[ld_course_list]

banner-arrangement