کتاب تحلیل ردیف از داریوش طلایی

کتاب الکترونیکی تــحـلیـل ردیــف و سیستم مقام ها  نویسنده : استاد داریوش طلایی

مجموعه کتب هارمونی کالج برکلی

 مجموعه کتاب های الکترونیکی هـــارمـــونـــی آموزش گام به گام نت خوانی مفاهیم تئوری موسیقی ناشر : کالج موسیقی برکلی ۴ جلد 

کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

کتاب الکترونیکی نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی ردیف و سیستم مدال نویسنده : داریوش طلایی

کتاب مقدمات تئوری موسیقی

کتاب الکترونیکی مقدمات تئوری موسیقی به روش ساده نویسنده : ناصر قنادان

کتاب تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب تئوری موسیقی کاربردی

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی کاربردی نویسنده :سحر ایوز محمدی زیر نظر استاد فقید دکتر مصطفی کمال پورتراب 

کتاب (تئوری موسیقی سنتی ایران)

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی سنتی ایران آشنایی با تعریف و کارآیی دستگاه ها و گوشه ها در موسیقی سنتی ایران

کتاب تئوری بنیادی موسیقی پرویزمنصوری

کتاب الکترونیکی تئوری بنیادی موسیقی اثــر استاد پرویز منصوری

کتاب (آموزش نت خوانی موسیقی)

کتاب الکترونیکی آموزش نت خوانی نویسنده : پیتر نیکل (Peter Nickol)