کتاب بیایید تار و سه تار بنوازیم۲

کتاب الکترونیکی

بیایید تار و سه تار بنوازیم

نویسنده : استاد کیوان ساکت

قطعات :

کلنل علینقی وزیری – روح الله خالقی

ادامه مطلب …

کتاب بیایید تار و سه تار بنوازیم۱

کتاب الکترونیکی

بیایید تار و سه تار بنوازیم

نویسنده : استاد کیوان ساکت

بر اساس متد آموزشی

کلنل علینقی وزیری

ادامه مطلب …

کتاب ردیف میرزا عبدالله ویژه تار و سه تار

کتاب الکترونیکی

ردیف میرزا عبدالله ویژه تار و سه تار

به روایت نورعلی برومند

بر اساس اجرای حسین علیزاده

ادامه مطلب …

کتاب بنیاد های نوازندگی تار

کتاب الکترونیکی

بنیاد های نوازندگی تار

نویسنده : 

استاد محمدرضا لطفی

ادامه مطلب …

کتاب تکنیک های مضرابی برای تار

دانلود کتاب الکترونیکی

تکنیک های مضرابی برای تار

تالیف و تصنیف :

دکتر اسد الله حجازی

ادامه مطلب …