کتاب ۴۰ قطعه سنتور فرامرز پایور

کتاب الکترونیکی

۴۰ قطعه برای سنتور

از استاد فرامرز پـــایــــور

گردآوری و تالیف : مینـا افتـــاده

ادامه مطلب …

کتاب ۳۳ قطعه برای سنــتـــــور

کتاب الکترونیکی

۳۳ قطعه برای سنتور

از اساتید موسیقی سنتی ایرانی

نویسنده : مینا افتاده 

ادامه مطلب …

کتاب (دستور سنتور) استاد فرامرز پایور

دانلود کتاب الکترونیکی

دستــــور ســنــتــــور

استاد فرامرز پایور

موسسه فرهنگی هنری ماهور 

ادامه مطلب …

کتاب بیست قطعه برای سنتور

کتاب الکترونیکی 

بیست قطعه برای سنتور

گرد آوری و تنظیم :

استاد پرویز مشکاتیان

گردآوری علیرضا جواهری

ادامه مطلب …