کتاب ۴۰ قطعه سنتور فرامرز پایور

کتاب الکترونیکی ۴۰ قطعه برای سنتور از استاد فرامرز پـــایــــور گردآوری و تالیف : مینـا افتـــاده

کتاب ۳۳ قطعه برای سنــتـــــور

کتاب الکترونیکی ۳۳ قطعه برای سنتور از اساتید موسیقی سنتی ایرانی نویسنده : مینا افتاده 

کتاب (دستور سنتور) استاد فرامرز پایور

دانلود کتاب الکترونیکی دستــــور ســنــتــــور استاد فرامرز پایور موسسه فرهنگی هنری ماهور 

کتاب بیست قطعه برای سنتور

کتاب الکترونیکی  بیست قطعه برای سنتور گرد آوری و تنظیم : استاد پرویز مشکاتیان گردآوری علیرضا جواهری