کتاب ۳۳ قطعه برای سنــتـــــور

کتاب الکترونیکی

۳۳ قطعه برای سنتور

از اساتید موسیقی سنتی ایرانی

نویسنده : مینا افتاده 

ادامه مطلب …

کتاب (دستور سنتور) استاد فرامرز پایور

دانلود کتاب الکترونیکی

دستــــور ســنــتــــور

استاد فرامرز پایور

موسسه فرهنگی هنری ماهور 

ادامه مطلب …