کتاب آشنایی با اجزای مختلف گیتار

کتاب الکترونیکی

آشنایی با اجزای گیتار کلاسیک و الکتریک

و بررسی تفاوت های آنها

ادامه مطلب …

کتاب Guitar Exercise

 

کتاب الکترونیکی ۴۱۶ تمرین برای گیتار کلاسیک

ادامه مطلب …