کتاب دیکشنری جامع آکورد ویژه پیانو

کتاب الکترونیکی

دیکشنری جامع آکوردهای پیانو

مجموعه تمامی آکوردهای اصلی ساز پیانو تفکیک شده بر اساس گام ها

The Piano Chord Encyclopedia 

ادامه مطلب …

آکوردهای ماژور سر دسته گیتار + تبلچر و تصویر نحوه انگشت گذاری

notesevom1

۱۲ آکورد ماژور سر دسته برای گیتار (ویژه مبتدیان)

( ۷ آکورد اصلی – ۵ آکورد فرعی )

guitarss

ادامه مطلب …