کتاب ۲۲ قطعه برای عود (بربط)

کتاب الکترونیکی

۲۲ قطعه برای عود

نویسنده : محمدرضا ابراهیمی

سطح : مقدماتی – متوسطه

با همکاری استاد حسین علیزاده

ادامه مطلب …

نت تصنیف خزان از حسین علیزاده

نت تصنیف

خـــــزان

دستگاه شور

اثر : استاد حسین علیزاده

ادامه مطلب …

کتاب ردیف مقدماتی تار و سه تار جلد۳

کتاب الکترونیکی 

ردیف مقدماتی تار و سه تار

کتاب ۳

سال سوم هنرستان

گرد آوری و تنظیم :

استاد حسین علیزاده

بازنگری : هوشنگ ظریف

به کوشش موسی معروفی

ادامه مطلب …

کتاب (نی نوا) استاد حسین علیزاده

کتاب الکترونیکی

نـــــی نــــوا

نویسنده : استاد حسین علیزاده

ویژه نــــی و ارکستر زهی

( ویولن – ویولا – ویولن سل – ویولن کنترباس + نی )

ادامه مطلب …