مجموعه کتب هارمونی کالج برکلی

 مجموعه کتاب های الکترونیکی هـــارمـــونـــی آموزش گام به گام نت خوانی مفاهیم تئوری موسیقی ناشر : کالج موسیقی برکلی ۴ جلد 

کتاب مقدمات تئوری موسیقی

کتاب الکترونیکی مقدمات تئوری موسیقی به روش ساده نویسنده : ناصر قنادان

کتاب تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب تئوری بنیادی موسیقی پرویزمنصوری

کتاب الکترونیکی تئوری بنیادی موسیقی اثــر استاد پرویز منصوری

کتاب تئوری موسیقی استاد کمال پورتراب

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی مبانی موسیقی نظری نویسنده : استاد مصطفی کمال پورتراب

کتاب موزیک (هنر شنیدن) اثر جین فرریس

کتاب الکترونیکی موزیک (هنر شنیدن) اثر جین فرریس (Jean Ferris) استاد رشته هنر دانشگاه ایالتی آریزونا موضوع کتاب : تئوری موسیقی