آکورد ترانه یارم کو از فرامرز اصلانی

آکورد آهنگ یـــارم کـــو خواننده – آهنگساز – ترانه سرا : فرامرز اصلانی

آکورد آهوی وحشی از فرامرز اصلانی

آکورد ترانه خاطره انگیز الا ای آهوی وحشی کجایی خواننده و آهنگساز : فرامرز اصلانی

آکورد ترانه قلعه تنهایی از فرامرز اصلانی

آکورد ترانه زیبای قلعه تنهایی  خواننده / آهنگساز / ترانه سرا : فرامرز اصلانی

آکورد اگه یه روز از فرامرز اصلانی

آکورد ترانه اگه یه روز بری سفر خواننده – آهنگساز – ترانه سرا : فرامرز اصلانی