کتاب روش گیتارنوازی به سبک MetallicA

کتاب الکترونیکی

نوازندگی گیتار الکتریک با متـــالیکا

Learn To Play Guitar With Metallica

James Hetfield 

ادامه مطلب …

سیر تکاملی گیتار الکتریک از ابتدا تا امروز

بنیاد آموزشی دنیای موسیقی

سیر تکاملی گیتار الکتریک از ابتدا تا امروز

ادامه مطلب …