کتاب آشنایی با اجزای مختلف گیتار

کتاب الکترونیکی آشنایی با اجزای گیتار کلاسیک و الکتریک و بررسی تفاوت های آنها

آکوردهای ماژور سر دسته گیتار + تبلچر و تصویر نحوه انگشت گذاری

۱۲ آکورد ماژور سر دسته برای گیتار (ویژه مبتدیان) ( ۷ آکورد اصلی – ۵ آکورد فرعی )

کتاب Guitar Exercise

  کتاب الکترونیکی ۴۱۶ تمرین برای گیتار کلاسیک

اصول خرید گیتار کلاسیک

مراحل خرید گــیــتــــــار کلاسیک نکاتی که برای خرید گیتار باید بدانید مراحل فرآیند خرید گیتار : ۱- شناسایی ۲- بررسی و مقایسه ۳- انتخاب و خرید       علیرغم این امر که ساز گیتار از نظر کیفیت به طور کل پارامترها ، مولفه ادامه مطلب …