هنر در طول تاریخ مورد توجه خاص انسان بوده و خاستگاه پدید آمدن مشاهیر بزرگی گشته است.هنر در هر وادی خود, بزرگان و افتخاراتی را تربیت کرده و به بشریت تحویل داده است. میکل آنژ, لئوناردو داوینچی, کمال الملک, بهزاد و.... نمونه ایی از مفاخر دنیای هنر(نقاشی) به شمار می روند. اما جمله ایی معروف می گوید, زمانیکه سخن به پایان می رسد موسیقی آغاز می شود. بدون شک موسیقی تأثیر موسیقی بر روح و روان انسان بیش از سایر هنرها است. دنیایی که هیچ پایانی نداشته و همواره در حرکتی رو به جلو گام قدم بر می دارد. یادگیری درست و به کارگیری صحیح موسیقی باعث آرامش روح و جسم سازنده اثر و شنوده آن اثر می شود. چه بسیار انسان هایی که با شنیدن یک موسیقی فاخر مجذوب آن شده اند و این موسیقی توانسته است زندگی آن ها را دستخوش تغییرات اساسی سازد. در طول تاریخ بشر نوازندگان و موسیقی دانان بزرگی پا به عرصه گیتی نهاده اند که هر یک از این مشاهیر شاهکارهایی از خود به یادگار گذاشتند. بر همین اساس در این مقاله به طور مختصر و کوتاه با تعدادی از این مشاهیر برجسته دنیای موسیقی آشنا خواهیم شد.

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

 ولفگانگ آمادئوس موتسارت به سال 1756 در شهر سالزبروگ اتریش به دنیا آمد.پدرش آهنگساز و ویولونیست معروفی در دربار اسقف به شمار می رفت. زمانیکه متوجه استعداد ذاتی فرزندش در موسیقی شد تمام وقت خود را معطوف به آموزش او ساخت. موتسارت را بدون هیچگونه تردیدی یکی از نوابغ مسلم دنیای موسیقی می توان برشمرد. آهنگسازی را از سه سالگی آغاز کرد, در پنج سالگی لقب کودک نابغه به او داده شد.در هفت سالگی اولین سمفونی و در دوازده سالگی اولین اپرای خود را نوشت.